ซุปเปอร์มาเก็ตรอบบ้าน Home Garden Ideas 1 ไอเดียบ้านสวนเกษตร

24
110

คลิปวีดีโอเรื่องนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดการทำสวนเกษตรผสมผสาน โดยใช้พื้นที่สวนรอบบ้านปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด เช่น กล้วย ข่า ตะไคร้ และผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ ขายผลผลิตโดยให้ผู้ซื้อเที่ยวชมสวน เรียนรู้การเกษตรในสวน และเก็บผลผลิตจากสวนโดยตรง

source